Disclaimer

Natalie Bakker Network verleent u hierbij toegang tot de website en – voor gebruikers – toegang tot de client portal. Op de website worden door Natalie Bakker Network afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Natalie Bakker Network en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Natalie Bakker Network en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Natalie Bakker is geen gediplomeerde arts, chiropractor, osteopathische arts, natuurgeneeskundige arts, voedingsdeskundige, apotheker, psycholoog, psychotherapeut of andere formeel erkende beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, beoefenaar of aanbieder van welke aard dan ook. Natalie Bakker geeft geen medisch, psychologisch of ander professioneel advies of behandeling, en verstrekt of schrijft geen medische diagnose, behandeling, medicatie of remedie voor.

De informatie die op deze pagina/website wordt verstrekt en toegankelijk is, is uitsluitend voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als gezondheidsadvies of medische diagnose, medische behandeling of voorschrift. Geen van deze informatie mag worden beschouwd als een belofte van voordelen, een aanspraak op genezing, een wettelijke garantie of een garantie van te behalen resultaten. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor advies van uw arts of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, of voor kennisgevingen of instructies in of op een productetiket of verpakking.
U mag deze informatie niet gebruiken voor het voorschrijven van medicijnen of andere behandelingen. U dient een zorgverlener te raadplegen voordat u huidige medicatie, behandeling of zorg wijzigt of stopzet, begint met een dieet, lichaamsbeweging of supplementenprogramma, of als u een gezondheidsprobleem heeft of vermoedt.

Natalie Bakker Network aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.

Natalie Bakker Network  maakt gebruikt van cookies. Deze worden uitsluitend voor analytische doeleinden gebruikt. Natalie Bakker Network aanvaardt echter geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor het gebruik van cookies. Indien een bezoeker dit niet wenst, dient de bezoeker de website te verlaten en cookies in de internetbrowser te verwijderen.