AVG: als ondernemer benieuwd hoe het met de opgebouwde e-maillijst zit? Wat mag nou wel en niet…

Bijgewerkt: 29 mei 2018

Met de inwerkingtreding van de AVG/ GDPR geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken dat deze persoonsgegevens alleen voor:
* welbepaalde
* uitdrukkelijk omschreven
* gerechtvaardigde doeleinden
mogen worden verzameld

Deze persoonsgegevens mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt.

Wat dit voor jouw bedrijf betekent verschilt per branche, type bedrijf en omvang. Wel zijn er 6 wettelijke grondslagen die voor iedereen gelden. Implementatie daarvan in jouw bedrijf helpt om de enorme boetes van te voorkomen.

Benieuwd naar de 6 wettelijke grondslagen? De verwerking van persoonsgegevens in jouw bedrijf is alleen rechtmatig indien:

1. de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
3. de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op een verwerkingsverantwoordelijke rust;
4. de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijk persoon te beschermen
5. de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang
6. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

Deze 6 wettelijke grondslagen moeten zijn opgenomen in de wettelijk verplichte juridische documenten voor jouw bedrijf:

A. privacy beleid & privacy statement
B. register verwerkingsactiviteiten
C. verwerkingsovereenkomst
D. meldingsformulier beveiligingsincidenten
E. register datalekken

Moet je nu in paniek raken als jouw bedrijf dit nog niet op orde heeft? Natalie Bakker Advocatuur & Advies denkt van niet. Moet je nu iets aan jouw organisatie veranderen? Zeker weten! Deze wet heeft immers veel veranderingen met zich mee gebracht die doorgevoerd mogen of zelfs moeten worden door elk bedrijf.

Wil je het meteen goed aanpakken?

Meldt je dan aan voor de gratis AVG legal check via:

info@thelegalcheck.nl

Waarna we samen een online meeting inplannen en starten met een zogenaamde nulmeting om te kijken wat jouw bedrijf nu nodig heeft.